Головна

У розділі - фінансовий ринок, висвітлена система взаємовідносин учасників ринку, які виникають в процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за посередництва різних фінансових інститутів. Комплексно розкрито економічний зміст діяльності фінансових посередників і докладно представлена ​​інформаційно-правова інформація, що забезпечує фінансові процеси на грошовому, валютному та фондовому ринках. Згідно з вимогами Болонського, матеріал викладено у вигляді трьох модулів.

Даний ресурс рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів і викладачів. Також буде корисний інвесторам, фінансовим менеджерам підприємств та іншим користувачам, що бажають розширити свій кругозір знань в даній темі.

 

Українська