Характеристика основних світових фондових індексів

Найвідомішим і найдавнішим індексом у світі є «Доу Джонс Індастріал аверідж» (ДЛА — Dow Jones 30 Industrial average), або, як його найчастіше називають, — «Доу-Джонс» — за іменами його авторів.

На відміну від більшості інших відомих фондових індексів, цей є найелементарнішим, це просто середньоарифметичне цін 30 найбільших та найвідоміших компаній, акції яких котируються на Нью-Йоркській біржі. Проте це найпопулярніший із багатьох індексів, що відображають ситуацію на цій біржі. І навіть ситуацію на фондовому ринку США в цілому.

Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній базується на вартості акцій тридцяти промислових компаній і розраховується за формулою:

л=30

І Аі

Ш =                                                                                   (10.7)

К

де К— коригувальний коефіцієнт (дільник), який змінюється або в результаті дроблення (спліту) акцій емітентами (яке безупинно відбувається з 1928 р.), або у зв'язку зі зміною списку фірм і компаній, акції яких беруть участь у розрахунку індексу. Цей коефіцієнт залишається незмінним доти, доки акції не дробляться або доки ціни на них не зменшуються за рахунок дивідендів, або доки одні акції не замінюються іншими.

Простота Dow Jones викликає численні нарікання. В основному вони зводяться до трьох пунктів:

  1. враховується занадто мало акцій;
  2. враховуються не всі потрібні акції;
  3. до уваги береться тільки ціна.

Індекс «Стандарт енд Пурз-500» (S&Р) демонструє сумарну ціну всіх акцій 500 компаній з 83 індустріальних груп. При цьому до уваги береться вартість усіх акцій, випущених цими компаніями на ринок. Їхня ціна на момент розрахунку порівнюється з базовою вартістю усіх цих акцій у 1941- 1943 рр. У результаті цей індекс дає точнішу картину і є об'єктом для наслідування на деяких біржах.

Цей індекс обчислюється за формулою:

ЕЛ'хе/

ш

і=1

де Рі — ціна акції і-і корпорації;^ — кількість акцій; п — кількість корпорацій.

Індекс «ФТ-30» (FТ-30). Найперший європейський індекс, що
з'явився у Великої Британії. Так само, як і Доу-Джонс, спочатку
мав 30 складових.

Британський «індустріальний» індекс «ФТ-30» розвивався всі ці
роки. У його структурі відбувалося постійне зрушення акценту від
важкої промисловості до компаній, зайнятих у сфері обслуговування.
Нині він називається індексом звичайних акцій «Файненшл Таймз»
(FT-SE), а кошик акцій компанії, що беруть участь у його розрахунку,
розширений до 100. Базовий період — 30 грудня 1984 р.

На відміну від середнього арифметичного індексу Доу-Джонса, «ФТ-30» є, власне кажучи, середнім геометричним.

Формально має такий вигляд:

 

 

де Рі( — ціна акції і-'і корпорації в 1-й період; Рі0 — ціна акції і-'і корпорації в базисний період; п — кількість корпорацій.

Індекс «ФТ-100» (FT-SE 100 — «Футсі 100») — найпопулярніший і найпоширеніший індекс Великої Британії. Як припускає сама назва, він розраховується на базі 100 акцій, що відбираються спеціальною комісією, до складу якої входять представники професійних фінансових організацій, а також газети «Файненшл Таймз» і Лондонської фондової біржі.

Індекс «ФТ-250» (FT-SE Mid 250) характеризує стан ринку акцій середніх компаній з обсягом капіталізації, який становить 20 % ринку Великої Британії. Це наступні 250 компаній після найбільших, що потрапляють в індекс «Футсі». База, що дорівнює 100, береться за грудень 1985 р. Розраховується в режимі реального часу.

Загальний індекс ФТ (FT — Actuaries All Share Index) — найбільш всеохоплюючий із усіх фондових індексів Великої Британії. Обчислюється спільно газетою «Файненшл Таймз», Лондонським інститутом актуаріїв. Число компаній у вибірці становить 750. Розраховується 1 раз на день.

Індекс DАХ дає загальну об'єктивну картину стану фондового ринку, на якому усунено вплив рівня виплачуваних дивідендів. До нього входять акції 30 компаній, що забезпечують 80 % обсягу обігу на біржі та 60 % усього заявленого на біржі акціонерного капіталу.

Індекс DАХ-100 чіткіше відображає стан фондового ринку, розраховується для 100 великих компаній.

Індекс СDАХ (Соmposite DAX) розраховується на основі акцій усіх німецьких компаній, які котируються на Франкфуртській біржі. При розрахунку CDAX використовується галузева градація, причому кількість компаній, що представляє кожну галузь, змінюється в значному діапазоні.

Канадська Тоrопtо 8tоск Ехсhange Index містить у собі 100 найліквідніших акцій, за якими досягається максимальний оборот на Торонтській фондовій біржі. У Японії найпопулярніший індекс «Nikkei-225», що розраховується на Токійській фондовій біржі на основі акцій 225 провідних компаній країни.

Індекси Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), Американської фондової біржі (АМЕХ), Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASDAQ) простежують ситуацію на відповідних біржах. Вони обчислюються за методикою, аналогічною тій, яка застосовується в S&Р.

Розрахунок індексів ділової активності в Україні доцільно проводити, спираючись на досвід інших країн, які мають багаторічну історію розрахунку таких показників.

З початком розвитку українського фондового ринку спеціалістами робилися спроби використання наявних світових методик і розробки на їх основі власних українських індексів.

Першовідкривачами в цьому напрямі стали фахівці газети «Фінансова Україна», які прийняли рішення ввести індекс, який відображав би ситуацію на ринку цінних паперів. Таким індикатором став L-індекс.

Для розрахунку L-індексу і подібного йому індексу пропозиції (продажу) (S-індексу) прийнято такі формули:

 

Українська