Характеристика суб'єктів фінансового ринку

Головними суб'єктами ринку є домашні господарства, фірми і підприємства, фінансові інститути і держава.

Суб'єкти ринку можуть виступати в ролі позичальника та інвестора. А фінансові інститути грають у ньому роль посередника.

Позичальники - це фізичні або юридичні особи, які залучають кошти інших суб'єктів для розвитку своєї діяльності.

Інвестори - громадяни та юридичні особи країни, а також іноземні громадяни, фірми, держави, які приймають рішення про вкладення особистих, позичених або залучених коштів в об'єкти інвестування.

Фінансові інститути - це посередники, які забезпечують зустріч інвестора і позичальника. До них відносяться: банківські установі (емісійні, комерційні, іпотечні, інвестиційні, зовнішньоторговельні банки) та спеціалізовані небанківські установи (страхові компанії фінансові компанії, пенсійні фонди, ощадні установи).

Основна функція фінансових посередників - це допомога в передачі коштів від потенційних заощаджувачів до потенційних позичальників і навпаки. Їх діяльність вигідна інвестору і позичальнику, тому що:

- Відпадає необхідність у пошуках один одного;

- Знижується ризик неповернення позики або неефективних капіталовкладень;

- З попереднього випливає зростання процентного доходу зберігачів;

- Знижуються сумарні витрати позичальника на отримання кредиту за рахунок зменшення моральних, фізичних зусиль і витрат часу на залучення капіталу декількох заощаджувачів для отримання потрібної суми позики;

- Фінансові посередники зменшують витрати на здійснення фінансових операцій. Це досягається за рахунок уніфікації та спеціалізації, які дають можливість краще вивчати ринок, фінансовий стан потенційних клієнтів і отримувати більше прибутку.

 

Українська