Об'єкти фінансового ринку

 

Товарами на фінансовому ринку є кошти та цінні папери, які виступають об'єктами купівлі-продажу на ринку.

Гроші з економічної точки зору - це всі ліквідні активи, які можуть бути порівняно швидко і без великих втрат переведені в готівку.

Цінні папери - основний товар ринку, своєрідний предмет купівлі-продажу цього ринку. Цінні папери, як інструменти фінансового ринку, являють собою документи - свідоцтво про боргове зобов'язання або на право власності.

Цінні папери є вагомою складовою своєрідного «товару товарів" - грошей. Вони повинні мати такі характеристики:

- Стандарт - напис емітента, сума, дохід, інформація про емітента;

- Ринковість-підтвердження того, що цінний папір може обертатися на ринку;

- Ліквідність - свідчення того, що цінний папір може бути в будь-який момент реалізована без великих втрат;

- Регулювання державою - наявність стандартів, реєстрація емісії.

За характером нарахування плати за кредит інструменти фінансового ринку можна розділити на такі основні типи:

- Проста позика. Це позика в розмірі Р, яка надається за умови повернення через Т років в розмірі, збільшеному на величину так званих процентних платежів, які нараховуються в розмірі І відсотка щорічно на суму, яка знаходиться в розпорядженні позичальника;

- Дисконтна позика. Це позика, номінальна величина якої більша за ту величини, яка фактично передається у розпорядження позичальника в момент видачі позики. Різниця між цими величинами є формою позикового відсотка, який стягується з позичальника авансом;

- Позика з фіксованими виплатами. Це позика в розмірі Р, який надається на Т років, причому погашення позики здійснюється щорічно, починаючи з першого року, протягом Т років у фіксованому розмірі Р *. Такого роду позики поширені як споживчі позики;

- Купонна облігація. Вона має термін погашення Г, номінальну вартість Ф, яка вказується на самій облігації і виплачується при погашенні облігації. До купонної облігації належить Т * купонів вартістю Р * кожний, що дають право власнику облігації отримувати щорічно виплати в розмірі Р *.

Розвиток і вдосконалення фінансового ринку сприяє появі різних цінних паперів, які функціонують у різних його сегментах, дають можливість відкласти сьогоднішнє споживання, нагромадити заощадження і направити їх в сферу підприємницької діяльності.

 

Українська