Опціон та його специфікація

Опціон — похідний цінний папір, що засвідчує право однієї особи придбати в іншої особи чи продати іншій особі базовий актив у визначений термін із фіксацією ціни під час укладення угоди.

В Україні можуть випускатися опціони:

 • на купівлю — опціони, що засвідчують право власника на купівлю базового активу у продавця опціону;
 • на продаж — опціони, що засвідчують право власника на продаж базового активу продавцю опціону;
 • з поставкою базового активу;

•            без поставки базового активу.

Фондовий варант — це опціон на купівлю, базовим активом якого є акції або облігації. Фондовий варант надає його власнику право на купівлю базового активу за ціною виконання у будь-який час до закінчення терміну дії варанта.

Опціон може бути:

а)           з виконанням протягом терміну його дії — опціон, який може бути виконаний у будь-який момент до закінчення терміну його обігу;

б)          з виконанням в обумовлену дату — опціон, який виконується в день, визначений у ньому.

Специфікація опціону обов'язково повинна містити такі відомості:

 • тип опціону;
 • базовий актив;
 • кількісні та якісні характеристики базового активу;
 • перший та останній день обігу опціону;
 • порядок визначення ціни для кожного моменту обігу опціону;
 • мінімальна зміна ціни угоди;
 • порядок реалізації сторонами своїх прав та виконання зобов'язань за опціоном;
 • порядок проведення розрахунків за опціонами.

Для власника опціону важливою є не проста наявність внутрішньої вартості, а те, щоб її розмір перевищував розмір премії. Але навряд чи це допустить надписант, який враховує в премії не тільки внутрішню, а й зовнішню вартість. Остання — це різниця між премією і внутрішньою вартістю опціону. Вона залежить від рівня ризику, величини і динаміки ринкових процентних ставок, терміну дії контракту й інших факторів. Зовнішня вартість залежить і від ступеня змін курсу базового активу в період дії опціону. Цей ступінь нерідко визначається простою інтерполяцією попередніх курсових змін.

Якщо інвестор, купуючи опціон, страхує себе цим від можливих збитків, то продавець опціону страхує себе від можливих збитків точним розрахунком розміру зовнішньої вартості.

 

Українська