Принципи регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ

Регулювання фінансового ринку та нагляд за діяльністю фінансових установ повинен створювати ефективний та конкурентоспроможний фінансовий ринок, який реагував би на потреби інвесторів та споживачів фінансових послуг у наданні якісних фінансових послуг за розумну ціну.

Між рівнем захисту інвесторів та споживачів фінансових послуг, який пропонує регулювання фінансового ринку та нагляд за діяльністю фінансових установ, і вартістю діяльності фінансових установ завжди існує взаєморівновага. Чим нижчий ступінь сприйняття ризику фінансовими установами і фінансовою системою, в цілому, тим більш дієвими мають бути регулювання та нагляд.

Регулювання фінансового ринку та нагляд за діяльністю фінансових установ не можуть виступати гарантією проти банкрутства. В ринковій економіці банкрутство є протилежною стороною ризику, який бере на себе фінансова установа. Порядок здійснення процедури банкрутства, збитки, які при цьому будуть понесені, є політичним питанням, яке породжує дискусії щодо ступеня підтримки фінансової системи за рахунок інвесторів та споживачів фінансових послуг. Тому такі питання не можуть знаходитись тільки в полі зору органів державного регулювання та нагляду.

Органи державного регулювання та нагляду повинні динамічно реагувати на всі зміни на ринку, виявляти готовність періодично переглядати політику та практику регулювання та нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій на ринку. Для цього необхідна достатньо гнучка законодавча система.

Метою регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ в Україні є:

 • проведення єдиної державної політики на фінансовому ринку України;
 • захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на фінансовому ринку, застосування до певних осіб санкцій за порушення законодавства;
 • вирішення стратегічних системних питань розвитку фінансового ринку в Україні:
 • забезпечення однакових можливостей для доступу до фінансового ринку та захист прав його учасників;
 • координація діяльності органів державного регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ;
 • контроль за прозорістю та відкритістю фінансового ринку;
 • дотримання учасниками фінансового ринку вимог законодавства;
 • розвиток економічної конкуренції та захист від недобросовісної конкуренції на фінансовому ринку;
 • сприяння адаптації національного фінансового ринку до міжнародних стандартів.

Форми регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ в Україні:

 • державна реєстрація фінансових установ;
 • ліцензування окремих видів діяльності фінансових установ;
 • нормативно-правове регулювання діяльності фінансові установ, а також вимог до фінансових установ, включаючи вимоги щодо розкриття інформації фінансовими установами про себе, свої послуги та звітність фінансових установ;
 • контроль за діяльністю фінансових установ;
 • нагляд за діяльністю фінансових установ;
 • застосування заходів державного примусу до учасників фінансового ринку.

Регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ ґрунтується на трьох цілях:

 1. захист інвесторів та споживачів фінансових послуг;
 2. забезпечення умов для справедливості, ефективності та прозорості фінансового ринку;

3) зниження системних ризиків як інвесторів та споживачів фінансових послуг, так і фінансових установ.

 

Українська