Сутність фінансового посередництва

Фінансові посередники — це частина фінансової системи, що виконує роль позичальників та висуває фінансові вимоги до кредиторів, приймає на себе фінансовий ризик.

Саме подвійний обмін відрізняє фінансових посередників від інших суб'єктів фінансового ринку, таких як дилери та брокери які тільки сприяють переміщенню фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників, але не випускають на ринок своїх власних боргових зобов'язань, а фінансові посередники нарощують розмір грошових фондів, випускають свої власні боргові зобов'язання, а на отримані кошти отримують боргові зобов'язана або цінні папери, що випущені іншими суб'єктами ринку.

Функції фінансових посередників:

  • приведення активів та зобов'язань (пасивів) у відповідність до потреб клієнтів;
  • зменшення ризику шляхом диверсифікації. Суть цього полягає в придбанні фінансовими посередниками великої кількості фінансових активів різних емітентів;
  • зменшення витрат обігу (витрат на здійснення операцій). Це досягається шляхом спеціалізації фінансових посередників на здійсненні визначеного виду діяльності на фінансовому ринку та компенсації додаткових витрат шляхом нарощування обсягу операцій для клієнтів.

Отже, фінансові посередники є неодмінними суб'єктами фінансового ринку, їх діяльність сприяє підвищенню ефективності функціонування різних сегментів цього ринку. В той же час професійна діяльність фінансових посередників зазвичай є високоприбутковим бізнесом, що потребує найвищої фінансової кваліфікації.

 

Українська