Сутність і структура валютного ринку

Валютний ринок - ції сукупність Економічних та організації них форм, Що пов'язані з купівлею або продажем валют різніх країн. До валютному ринку Як системи входити підсістема валютного механізму и валютних відносін. Під першо маються на увазі правові норми й інстітуті, Що репрезентуються ці норми на національному та міжнародному рівнях. До Другої входять щоденні зв'язки, в які вступають фізічні та юридичні особи з Метою здійснення міжнародніх розрахунків, кредитних та інших грошових операцій.

Функціонування валютному ринку пов'язане з Використання деяки Економічних категорій та зрозуміти.

Валютний курс - співвідношення Між копійчаними одиниці двох країн, Яке вікорістовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших Економічних операцій.

З йо допомога долається національна обмеженість грошової одініці певної Країни. Локальна її Цінність перетворюється на міжнародну. Відповідно до цього валютний курс Виступає засобой інтернаціоналізації грошових відносін, утворення цілісної системи грошів.

Котірування - ції встановлення курсів іноземніх валют у відповідності з практикою, Що склалася, и законодавчо нормами.

У світовій Практиці існує два методи котірування:

1. Пряме котірування, коли одиниця іноземної валюти прірівнюється до певної кількості національної валюти.

2. Непрямі котірування, коли одиниця національної валюти прірівнюється до певної кількості іноземної валюти. Така система застосовується в небагатьох країнах.

Конвертованість - ції здатність валюти обмінюватіся на Інші валюти.

За ступенів конвертованості валюта поділяється на Такі типи:

- Вільно конвертована; Частково конвертована; неконвертована; клірінгова.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) - валюта, Що Вільно та без обмежень обмінюється на валюти інших країн и застосовується у Всіх видах міжнародного обігу.

Резервними назівають валюти, які Переважна використовують для міжнародніх розрахунків и зберігаються Центральними банками інших країн. До них відносять долар США, фунт стерлінгів, Швейцарський франк, японська ієну, євро.

Частково конвертована валюта обмінюється на обмежень кількість іноземніх валют, у міжнародніх розрахунках застосовується з обмеження.

Неконвертована (замкнемо) валюта не обмінюється на Інші Іноземні валюти и застосовується Лише на теріторії Країни.

Клірінгова валюта-розрахункові Валютні одініці, які існують Лише Як розрахункові гроші під видом бухгалтерський запісів Банківських операцій за взаємнімі поставками товарів та наданням послуг Між країнамі-учасницями клірінговіх розрахунків. Усі Розрахунки в іноземній валюті здійснюються через уповноважені банк тоб банки, Що ма ють ліцензії центрального банку.

Ліцензії, отрімувані комерційними банками, поділяються н генеральні, Внутрішні та розшірені Внутрішні.

Генеральна Ліцензія Дає комерційному банку право на Такі ДІЇ:

♦ здійснення багатьох Банківських операцій в іноземній валюті Як на теріторії Країни, так и за кордоном;

♦ Формування частин свого статутного акціонерного фонду в іноземній валюті за рахунок вітчізняніх, іноземніх та міжнародніх предприятий и організацій;

♦ Створення резервного, страхового та іншого фондів спектр поліграфічних прибутком в іноземній валюті;

♦ участь у створенні Банківських установ усередіні Країни та за її межами в ролі Бл або пайовіка з Використання для цієї мети іноземної валюти;

♦ Відкриття своїх філій та представництв за кордоном.

Внутрішня Ліцензія надає комерційному банку право на здійснення повно або обмеження Переліку Банківських операцій в іноземній валюті Лише на теріторії Країни.

Розшірена внутрішня Ліцензія надає комерційному банку право здійснюваті на теріторії Країни ті ж Операції, Що й за внутрішньою ліцензією, альо, крім того, Дає право відкріваті обмежень кількість кореспондентськіх рахунків у конкретних іноземніх банках.

Головними функціонерамі валютному ринку є комерційні банки, які ма ють відповідну ліцензію. Смороду назіваються уповноваженими банками и проводять Такі Операції:

♦ купівля и продажів іноземної валюти за рахунок власним коштів банку та за рахунок коштів клієнтів;

♦ Розрахунки в іноземній валюті, пов'язані з експортом-імпортом товарів и послуг, а також: проведеному різного роду нетоварних операцій;

♦ встановлення кореспондентськіх відносін З ІНОЗЕМНИМИ банками;

♦ пасивні й Активні Операції в іноземній валюті;

♦ Депозитні та конверсійні Операції на міжнародніх грошових ринках;

♦ Обмін для населення іноземної валюти;

♦ Операції з чеками та іншімі ціннімі паперами в іноземній валюті.

Таким чином, валютний ринок - один з найважлівішіх сегментів фінансового Ринку. Ступінь йо розвитку безпосередню впліває на стан та розвиток економікі. Операції, які проводяться на валютному ринку, тісно пов'язані з комплексом операцій и станом грошового ринку в Країні, з Ринком капіталів.

Українська