Україна в міжнародному правовому полі щодо протидії сумнівним фінансовим операціям

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», від 28 листопада 2002 р. також не відповідав вимогам FATF. Зважаючи на те, що і після внесення до «чорного списку» в Україні не приймали нормативні акти, відповідні рекомендаціям FATF, організацією 20 грудня 2002 р. прийнято рішення про застосування санкцій, спрямованих на посилення нагляду та звітування про фінансові операції з партнерами з України, зокрема:

  • впровадження в країнах—членах FATF обов'язкових вимог щодо ідентифікації клієнтів і посилення контролю наглядових органів та спеціальних фінансових наглядових органів цих країн, вимог до фінансових організацій щодо ідентифікації одержувачів коштів перед встановленням ділових зв'язків з фізичними особами чи компаніями з України;
  • посилення механізмів відповідного звітування чи систематичного звітування про здійснені з Україною фінансові операції;
  • обов'язкове врахування під час прийняття рішень про відкриття в країнах—членах FATF дочірніх підприємств, філій чи представництв банків України того факту, що відповідний банк походить з країни, що не співпрацює з FATF. Таким чином, введення в дію санкцій FATF  фактично унеможливило відкриття суб'єктами господарювання України, особливо банками, своїх представництв, філій та відділень за кордоном в країнах-членах цієї організації;
  • застереження нефінансовим діловим колам, що проведення операцій з юридичними особами з України, як з країни, що не співпрацює з FATF, може супроводжуватись ризиком відмивання коштів.

Поряд із введенням FATF зазначених санкцій Велика Британія, Канада, Німеччина та США повідомили про застосування власних обмежувальних заходів з метою скорочення співробітництва із суб'єктами господарювання України. Санкції були підтримані 7 країнами.

Зокрема, Міністерство фінансів Великої Британії зобов'язало банки надавати Національній кримінальній розвідувальній службі інформацію про всі операції з Україною, у прозорості яких англійські банки не впевнені. Асоціація банків Великої Британії рекомендувала англійським банкам не співпрацювати з українськими банками, тобто банки мали право закривати кореспондентські рахунки українських банків. Окремі англійські підприємства, здійснюючи експортно-імпортні операції з партнерами з України, з метою перегляду можливості подальшої співпраці висували вимоги щодо обов'язкового надання українськими партнерами детальної інформації про сфери їхньої діяльності, склад акціонерів тощо.

Федеральне відомство Німеччини з контролю за фінансову діяльність прийняло рішення про перевірку щодо відмивання коштів усіх трансакцій німецьких банків з Україною і в разі будь-яких сумнівів німецькі банки мали інформувати правоохоронні органи про операції з Україною на суму, більшу за 15 тис. євро. Банкам також необхідно доводити добропорядність українського партнера, що здійснює платежі. У разі невідповідності діяльності українських банків міжнародним стандартам боротьби з легалізацією доходів Федеральне відомство та відповідні німецькі банки можуть самостійно вводити обмеження на фінансові операції та розрахунки з українськими банками.

У той же час Міністерство фінансів США повідомило, що відносить Україну до країн з найвищим ризиком щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. У зв'язку з цим, згідно з прийнятим у 2001 р. «USA PATRIOT Асt» («Акт 2001 року щодо запобігання фінансування тероризму»), до України було вжито чотири з п'яти спеціальних заходів, спрямованих на збір повної інформації щодо учасників та змісту операцій, які проводяться через фінансові установи США українськими партнерами. П'ятий спеціальний захід Міністерства фінансів США передбачає заборону американським банкам відкривати та вести кореспондентські рахунки (його було застосовано тільки до Науру). Отже, американські банки отримали повноваження закривати кореспондентські рахунки банків з України за наявності підозри в їхній причетності до відмивання коштів або здійснення сумнівних операцій.

З цього ж приводу Центр аналізу фінансових операцій Канади повідомив національні фінансові установи, що всі фінансові операції пов'язані з Україною, вважаються потенційно небезпечними і всі організації при розрахунках з українськими партнерами мають терміново перейти на посилений рівень безпеки та утриматися від необгрунтованих фінансових операцій. Згідно з «Законом про боротьбу з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму», при здійсненні українськими банками операцій з готівковими коштами або інструментами, що знаходяться в обігу, на суму 10 тис. канадських доларів та більше, перевізники готівки мають повідомляти про зазначені операції. Агентство з декларування прибутків Канади, в свою чергу, надсилає відповідне повідомлення до фінансової розвідки Канади (Центру аналізу фінансових операцій Канади).

За поданням Комітету з фінансового моніторингу Російської Федерації від 21 травня 2003 р., Росія також внесла Україну до «чорного списку» країн, що не протидіють відмиванню брудних грошей. Російські банки та інші уповноважені організації повинні в обов'язковому порядку повідомляти про фінансові операції понад 600 тис. російських рублів з партнерами країн із «чорного списку».

Зараз санкції FATF більшістю країн відмінено, та іноземні фінансові установи продовжують ретельно перевіряти всі операції з українськими контрагентами та повідомляти уповноважені органи своїх країн про підозрілі операції й такі, що перевищують встановлену законодавством межу.

 

Українська