Валютні операції

Для характеристики прав и обов'язків суб'єктів валютному ринку Важливе Значення має Поділ учасніків Ринку на Дві групи. До першої входять резиденти, до Другої - нерезиденти. До резидентів належать фізічні особини, які Постійно прожівають в Україні, та ті, Що тимчасово перебувають за її межами. До резидентів належать кож юридичні особи й організації, створені відповідно до законодавства України, разом спектр поліграфічних їхнімі представництва за кордоном. До нерезідентів належать фізічні особини, які Постійно прожівають за кордоном, у тому чіслі й Такі, Що тимчасово перебувають в Україні. Сюди но зараховуються юридичних та неюрідічніх ОСІБ, їхні представництва и фірмі, Що створені відповідно до законів іноземної держави и функціонують на теріторії України.

Згідно з вітчизняним законодавством Поняття резидентів и нерезідентів трактуються так.

Резиденти - громадяни, які ма ють Постійне Місце проживання на теріторії України, в тому чіслі ті, Що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підпріємніцької діяльності, Що не ма ють статусу Юридичної особи (філії, представництва ТОЩО), які створені та здійснюють свою ДІЯЛЬНІСТЬ відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її теріторії; діпломатічні представництва, консульські установи, торговельні та Інші Офіційні представництва України за кордоном, які ма ють діпломатічні прівілеї та імунітет, а кож філії и представництва предприятий-резидентів за кордоном, Що не здійснюють підпріємніцької діяльності.

Нерезиденти - громадяни, які ма ють Постійне Місце проживання за межами України, в тому чіслі ті, Що тимчасово перебувають на теріторії України; юридичні особи, суб'єкти підпріємніцької діяльності, Що не ма ють статусу Юридичної особи (філії, представництва ТОЩО) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою ДІЯЛЬНІСТЬ відповідно до законодавства іноземної держави, у тому чіслі юридичні особи та Інші суб'єкти підпріємніцької діяльності з участі юридичних ОСІБ та інших суб'єктів підпріємніцької діяльності України; розташовані на теріторії України діпломатічні представництва консульські установи, торговельні та Інші Офіційні представництва іноземніх держав, Міжнародні організації та їх філії, Що ма ють діпломатічні прівілеї та імунітет, а кож представництв інших іноземніх організацій и фірм, які НЕ здійснюють підпріємніцьку ДІЯЛЬНІСТЬ відповідно до законодавства України.

При розгляді прав резидентів и нерезідентів в операціях на валютному ринку України необхідно мати на увазі, Що ВСІ Операції пов'язані з рухом іноземної валюти, поділяються на два види - Поточні та пов'язані з рухом Капіталу.

До поточних операцій належать:

• перекази в Україну або з України іноземної валюти для здійснення розрахунків без відстрочкі платежу за експорт та імпорт товарів, робіт, послуг, а кож розрахунків, пов'язаних з Кредитування експортно-імпортніх операцій, на Термін, Що не перевіщує 180 днів;

• Отримання и надання фінансовіх кредітів на Термін, Що не перевіщує 180 днів;

• перекази в Україну та з України відсотків, дівідендів та інших доходів за вкладами, інвестіціямі, кредитами та іншімі операціямі, пов'язаними з рухом капіталу;

• перекази неторгового характеру в Україну та з України, уключаючи перекази сум заробітної плати, пенсій, аліментів, спадщини, а кож Інші аналогічні Операції.

До валютних операцій, Що пов'язані з рухом Капіталу, належать:

♦ Прямі інвестиції, тоб вкладень в статутний капітал підпріємства з Метою Отримання доходу и прав на участь в управлінні підпріємством;

♦ портфельні інвестиції, тоб придбання цінніх паперів;

♦ переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна,

♦ надання и Отримання відстрочкі платежу за експортом та імпортом на Термін, Що перевіщує 180 днів, а кож надання и Отримання фінансовіх кредітів на такий самий Термін.

Розрахунки за міжнароднімі операціямі Між безпосереднімі учасниками здійснюються через банки, які розглядають Валютні Операції Як Один із способів Отримання доходу.

При укладанні Угод купівлі-продажу на валютному ринку вікорістовуються Такі види курсів:

• курс покупця - курс, за Яким банк купує валюту;

• курс продавця - курс, за Яким банк продає валюту.

Крос-курс - ції співвідношення Між двома валютами, Яке встановлюється з їх курсу Щодо курсу третьої валюти.

Спот-курс - ціна одініці іноземної валюти однієї Країни, віражів в одиниця валюти іншої Країни и встановлено на момент укладання догоди за Умови обміну валютами банками-кореспондента на другий робочий день спектр поліграфічних моменту укладання догоди.

Форвард (терміновій курс) - ціна, за Якою дана валюта продається або купується за Умови передачі її на певне дату у майбутнє.

Ф'ючерс - курс у майбутнього, тоб ціна, за Якою через деяки годину буде укладі догоду. Вона візначається в момент укладання контракту.

 

Українська