Варант та інші похідні цінні папери

 

Варант — це похідний цінний папір, що надає власнику право на купівлю цінних паперів за певною ціною і в установлений термін, а також додаткове свідоцтво, що видається разом із цінним папером. Надає його власнику право на додаткові пільги після закінчення визначеного терміну.

Варант випускається емітентом одночасно з акцією або облігацією. У цьому разі цей похідний цінний папір надає право власникам цінних паперів обміняти їх у встановлений час за визначеним курсом на відповідну кількість інших паперів (найчастіше простих акцій). Варант — це різновид конвертованого цінного папера. Він може бути поєднаний з основним цінним папером, а може бути випущений окремо від нього. В останньому випадку він називається відділеним і може мати обіг на фондовому ринку як самостійний цінний папір (останнє, щоправда, не змінює його характеру як похідного фінансового інструмента), тому він має власний курс та інші інвестиційні характеристики, властиві цінним паперам.

До сурогатних форм цінних паперів також відносять:

  • лотерейні білети, страхові поліси;
  • обов'язкові замінники грошей (квитанції, контрольні товарні чеки, поштові марки, талони);
  • різного роду платіжно-розрахункові зобов'язання, що виникають під час поточної господарської діяльності з будь-яким терміном виконання;
  • легітимаційні знаки (жетони, гардеробні номери і т. ін.);
  • ректа-папери (заповіт, виконавчий напис нотаріуса, арбітражне або судове рішення й ін.).

Наявність на ринку широкого вибору похідних фінансових інструментів сприяє перерозподілу ризиків, що виникають на фінансовому ринку, а також свідчить про достатню розвиненість фінансового ринку країни, в тому числі ринку цінних паперів як його складової. Функціонування ринку похідних фінансових інструментів підвищує ліквідність основних цінних паперів та створює додаткові напрями для вкладення тимчасово вільних грошових коштів.

Український ринок похідних цінних паперів знаходиться в стадії становлення та потребує розвитку його законодавчого регулювання.

 

Українська