Вексель. Проблеми вексельного обігу в Україні

 

Вексель — цінний папір, що підтверджує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити після настання певного терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселетримачеві) .

В Україні вексельний обіг регламентується такими законодавчими актами:

 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року.
 • Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року», якою запроваджено «Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 6 липня 1999 року.
 • Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530/94 «Про випуск в обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України».
 • Указ Президента України від 26 липня 1995 року «Про розширення сфери обігу векселів «.
 • Постанова Правління Національного банку України від 28.05.92001 р. № 403 «Про затвердження Положення про розрахункові палати для пред’явлення  векселів до платежу»
 • Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 №508 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України»
 •  Постанова Правління Національного банку України від 28.05.99 р. №258 «Про затвердження Положення про операції банків з векселями». «Положення про операції банків з векселями»., реєстр. № 653 від 01.06.99 р.

В Україні використовуються два види векселів:

1) простий; 2) переказний (тратта).

Простий вексель являє собою борговий цінний папір, який містить просту, нічим не обумовлену обіцянку векселедавця виплатити певну суму грошей при настанні певного терміну.

Переказний вексель — це борговий цінний папір, який містить нічим не обумовлене письмове розпорядження кредитора, адресоване боржнику, про те, щоб останній виплатив за пред'явленням або в день, указаний у векселі, певну суму грошей певній особі, або за наказом останньої, або пред'явникові векселя.

Основні проблеми вексельного обігу в Україні:

 1. під час загальноекономічної кризи векселедавці намагалися погасити вексель не грошима, а товарами;
 2. часто векселі і зовсім відмовляються приймати, тому потрібно дуже добре знати і дотримуватися процедури пред'явлення векселя до оплати й протесту;
 3. арбітражний суд не завжди може захистити права векселетримача, якщо він припустився грубої необережності;
 4. ділова порядність знаходиться не на найвищому рівні.

У процесі розвитку ринкових відносин та підвищення динамічності вітчизняної економіки вексель знову опиняється в центрі уваги з цілого ряду причин:

по-перше, він за своєю природою є цінним папером, який дає змогу оперативно розв'язувати багато складних господарських і фінансових проблем;

по-друге, комерційні банки та підприємницькі структури уже накопичили певний досвід проведення господарських операцій з використанням векселів;

по-третє, вексель розглядався урядом України як один із головних засобів проведення взаємозаліків боргів підприємств виходу з платіжної кризи;

по-четверте, якщо взяти до уваги значну кількість нормативних актів, які регулюють порядок випуску та використання векселів, то можна стверджувати, що в Україні вже створена оптимально необхідна правова база для цього. Вона потребує дуже детального доопрацювання та доповнення, у тому числі з точки зору її узгодження з чинним законодавством. В Україні згідно з чинним законодавством: використовують векселі, а також виступають векселедавцями, акцептантами, індосантами і авалістами тільки юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що визнаються такими відповідно до чинного законодавства;

векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів Міністерства фінансів, Національного банку України та комерційних банків;

вексельний бланк може заповнюватися друкованим та не друкованим способами;

сума платежу за векселем обов'язково вказується цифрами та літерами;

вексель підписують керівник і головний бухгалтер юридичною особи та засвідчують печаткою.

Вексель є зручним фінансовим інструментом, використовуваним переважно для надання коротко - та середньострокового комерційного кредиту, а також для проведення розрахунків Сама форма векселя потребує обов'язкового чіткого додержання всіх специфічних формальних ознак векселя як цінного паперу.

Нині вексель займає певний достатньо широкий сегмент українського ринку цінних паперів.

 

Українська